Vækst & øget indtjening

Ingen tykke rapporter, men målbare resultater.

Logistic Power Invest adskiller sig fra den traditionelle Investor ved at fokusere på konkret, praktisk og operationel optimering af processerne.

Forankring sikres gennem implementeringen.

Er således med hele vejen, helt indtil effektiviseringerne kan måles. Shortcode

Forundersøgelse

Forbedringsområder og potentialer findes ved en forundersøgelse, som kan omfatte hele, eller større eller mindre dele af forsyningssystemet.

Forundersøgelsen omfatter:

· Markedsanalyser og interview af kunder, leverandører, medarbejdere alt efter omfanget af opgaven.
· Analyse af relevant datamateriale.
· Gennemgang af processer (følge arbejdsgang, rutiner, instruktioner, informationer, IT mv.)

Resultatet er en kort rapport, som beskriver forbedringsområder og deres potentialer. Shortcode

Workshops

Forbedringsområderne opdeles i mindre konkrete temaer og mål. Det kunne f.eks. være:

  • At omsætningen øges med 20% på et nyt marked.
  • At øge komplementær salg med mindst DKK 20 millioner.
  • At forbedre leveringsgraden til mindst 99%
  • At bringe lagerværdien under DKK 10 millioner.
  • At bringe indkøbspriser ned med mindst 10%
  • At spare mindst 20% på distributionsomkostninger.
  • At bringe gennemløbstiden i produktionen ned under det halve.
  • At reducere omstillingstiden på en bestemt maskine til ¼ del
  • Osv.

Hver workshop består typisk af 3-12 deltagere, som således udgør et team.

Teamet bliver i hele workshoppen coachet i relevante værktøjer, teknikker, metoder, projektstyring og målopfølgning.

Resultatet af denne metode er:

· Workshoppen når de konkrete mål
· Workshoppens deltagere opnår en betydelig teambuilding effekt
· Workshoppens deltagere opnår et betydeligt kompetenceløft gennem værktøjer, teknikker, metoder, projektstyring og målopfølgning. Shortcode

Kontakt Logistic Power

Tlf +45 51 60 64 57

kl@logistic-power.com


Erfaring

Følg Logistic Power