Supply Chain Management

Effektiv styring af vare- og informationsstrømmen i den totale forsyningskæde – fra leverandørudvælgelse til slutbrugernes behov – spiller en væsentlig rolle for virksomhedernes succes, hvad enten der er tale om et fysisk produkt, eller en serviceydelse.

Kunderne forventer individuelt tilrettede produkter og ydelser, hvilket stiller krav til forsyningskædernes fleksibilitet. Hertil kommer, at hastigheden på den teknologiske udvikling og digitaliseringen, sammen med globalisering af markederne gør det stadigt vanskeligere at konkurrere på produkternes differentiering.

Fremtidens succes ligger i at effektivisere forsyningskædens samlede processer som helhed. Med udgangspunkt i opfyldelse af kundernes og slutbrugernes individuelle behov, skal forsyningskædens processer struktureres. Det er en forudsætning for høj kundeservice.

Samtidig skal forsyningskæden være konkurrencedygtig, hvilket betyder, at den gennemføres rationelt.

Fremtidens vindere vil være kendetegnet ved at tilfredsstille kundernes og slutbrugernes individuelle behov ved lavest muligt ressourceforbrug i den samlede forsyningskæde.

Det kræver et struktureret samarbejde mellem virksomhedens funktioner og afdelinger, såvel som i relationer med kunder og leverandører.

Supply Chain Management bør således indgå i virksomhedens overordnede forretningsstrategi.

Læs videre om Værdikæder her

Læs videre om Forsyningssystemer her

Kontakt Logistic Power

Tlf +45 51 60 64 57

kl@logistic-power.com


Følg Logistic Power